داوری تجاری بین المللی
وبلاگی دانشجویی برای تبادل دانسته ها

چکیده نویسنده  مقاله

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری، قدیمی و ناقص بود، و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این رو از پشتوانه نیرومند علمی و کارشناسی برخوردار است. قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل با عناوین زیر است: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. در این قانون قواعد مهمی آمده که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی است و در حقوق ایران سابقه نداشته است. در عین حال ضعفها و نارساییهای چندی هم در قانون دیده می شود که بیشتر ناشی از عدول نابجا از قانون نمونه آنسیترال است. در این مقاله که در تکمیل طرح پژوهشی «نقد و بررسی تطبیقی لایحه داوری تجاری بین المللی» (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران) فراهم آمده، نوآوریهای قانون یاد شده به بحث کشیده و به برخی از نارساییها خصوصاً اشکالات ماهوی آن نیز اشارت رفته است.

سخنی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین المللی- دکتر سید حسین صفائی    دانلود


برچسب‌ها: سخنی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری, دکتر سید حسین صفایی, قانون داوری تجاری بین المللی, اشکالات نارساییها ضعفهای قانون داوری تجاری بین الم, نوآوریهای قانون داوری تجار

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

آزادی اراده طرف ها در داوری تجاری به ایشان اختیار می دهد که جریان داوری را آنگونه که مناسب می دانند هدایت و ادره کنند و این خصیصه سبب شده است که شیوه داوری برای حل و فصل در اختلاف های بین المللی، مطلوب باشد. بزرگترین مزیت داوری در مقایسه با دیگر روش های حل و فصل اختلاف که سبب می شود طرف ها، داوری را انتخاب کنند این است که آنها می توانند رأی داور را در مقایسه با آرایی که دادگاهها صادر می کنند، راحت تر به اجرا درآورند.

آزادی اراده طرف ها در داوری تجاری بین المللی- محمد کاکاوند   دانلود


برچسب‌ها: آزادی اراده طرف ها در داوری تجاری بین المللی, محمد کاکاوند, استثناهای آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم, تعیین قانون شکلی در داوری تجاری بین المللی, منابع فارسی داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

از بدو تشکیل نخستین اجتماعات انسانی تا کنون، در هر یک از جوامع بشری، قضات از احترام خاص و شایسته ای برخوردار بوده و هستند. احترامات و توجهاتی که دربارع قضات معمول می شود، آشکارا خیلی بیش از احتراماتی است که نسبت به سایر گروههای اجتماعی مورد احترام، از قبیل پزشکان و استادان مرعی می گردد. حتی در میان کاهنان هم که از قدیم الایام نفوذی در میان توده ای مردم داشته اند، آن عده که به امر قضاوت می پرداخته و یا می پردازند، نسبت به سایر همکاران خود، از اعتبار خاصی برخوردار بوده و هستند. در مقابل آنهمه احترام و توجه، مردم انتظار داشته و دارند که قضات در صدور آرای خود به حق، عدالت و قانون توجه کنند و آنها را مبنای آرای خود سازند. این انتظار از قضاتی که در مراجع بین المللی به امر خطیر قضاوت اشتغال دارند و آرای آنان موجد رویه های قضایی در حقوق بین الملل می شود بحق بیشتر از دیگران است.

نقدی بر یکی از آرای دیوان داوری ایران-ایالات متحده آمریکا- محمود صمصامی مهاجر   دانلود


برچسب‌ها: نقدی بر یکی از آرای دیوان داوری ایران و ایالات متح, آرای دیوان داوری ایران و آمریکا, محمود صمصامی مهاجر, پرونده قرارداد فرودگاه جدید بین المللی تهران در دی, رأی داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

مرکز داوری منطقه ای تهران و مرکز داوری اتاق ایران دو موسسه اصلی داوری در ایران هستند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تنها سازمان داوری است که بر اساس قانون مصوب مجلس (قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران- مصوب بهمن 1380) تأسیس شده است. داوری داخلی، مشمول قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و داوری بین المللی مشمول قانون داوری تجاری بین المللی است که در سال 1376 تصویب شده و بر پایه قانون نمونه آنسیترال، می باشد.

نگاهی به داوری در حقوق ایران- حسین محبی   دانلود


برچسب‌ها: نگاهی به داوری در حقوق ایران, حسین محبی, هزینه های داوری, عدم شرکت یکی از طرفین در جریان داوری, اعتبار موافقتنامه داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

قرارداد دولت بین دولت حاکم (دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری و تعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی بر قرارداد اصلی است. شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی بر قراداد می گردد. به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرارداد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می کند. هدف این نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قراردادهایی مانند ترک سل است.

ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت- دکتر حسن خزاعی   دانلود


برچسب‌ها: ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت, دکتر حسین خزاعی, قرارداد دولت, شرط تثبیت, قانون قابل اعمال

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

رسیدگی به هر اختلاف یا دعوایی در دادگاهها و مراجع قضایی با طرح دعوی از طرف مدعی، و از طریق تقدیم دادخواست شروع می شود، اما این نکته که آیا در طول جریان دادرسی مدعی می تواند در هر زمانی که اراده کند، با استرداد دعوی خویش آن را پایان بخشد و آیا دادگاهها می توانند به صرف استرداد دعوی از طرف مدعی، پرونده امر را مختومه نمایند، مسئله مورد بحث است. معمولاً استرداد دعوی به دو منظور صورت می گیرد:

1- ترک دادرسی و مسکوت گذاشتن آن.

2- انصراف کلی از دعوی.

استرداد دعوی- محمود صمصامی مهاجر   دانلود


برچسب‌ها: استرداد دعوی, محمود صمصامی مهاجر, استرداد دعوی در حقوق بین الملل, استرداد دعوی در دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا, آرای داوری دیوان دعاوی ایران و آمریکا

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (ویا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر. به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند. در مواردی که ضبط اموال به موجب قانون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید، منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر- که طبیعتاً همیشه دولت است- منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود. با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسئول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشخیص نخواهد بود.

مصادره غیر مستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده- دکتر حسین پیران   دانلود


برچسب‌ها: مصادره غیر مستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان د, دکتر حسین پیران, رویه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا, مصادره غیر مستقیم در حقوق بین الملل, آرای داوری دیوان دعاوی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

مصونیت یکی از مسائل حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا بر خلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.

در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است و در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و اگاهی، صریحاً شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مقابل آرای داور (تفسیر یک رأی داوری)- دکتر حسین خزاعی   دانلود


برچسب‌ها: مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مق, دکتر حسین خزاعی, تفسیر آرای داوری, نقد آرای دادگاهها در موضوعات داوری, مصونیت قضایی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده که در اردیبهشت ماه 1361 آغاز به کار نموده، بر اساس بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 تشکیل گردید و اکنون قریب 16 سال از عمر آن می گذرد. بیانیه های الجزایر که توسط «دولت مردمی و دموکراتیک الجزایر » صادر و منتشر گردیده، متضمن توافق های دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده است که از طریق مذاکره غیر مستقیم به میانجیگری دولت الجزایر به آن دست یافتند و هدف آن پایان دادن به بحران 444 روزه ناشی از تصرف سفارت سابق آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده است، بیانیه های الجزایر مشتمل بر سه سند اصلی است موسوم به «بیانیه های عمومی» یا«بیانیه های کلی» ،«بیانیه های حل و فصل دعاوی» و «سند تعهدات».

ضمانتنامه های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده- دکتر محسن محبی   دانلود


برچسب‌ها: داوری در ضمانت نامه های بانکی بین المللی, اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد اصلی, آرای داوری در موضوع ضمانتنامه های بانکی, دکتر محسن محبی, ضمانتنامه های بانکی در رویه دیوان داوری لاهه

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی در گرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات بطور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانونگذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.

صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری (تحلیلی بر یک رأی صادره در مسأله صلاحیت)- دکتر محمدتقی عابدی   دانلود


برچسب‌ها: صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری تحلیلی بر یک رأی صادره, دکتر محمد تقی عابدی, اصل صلاحیت داوری و تأثیر آن بر صلاحیت قضایی, صلاحیت در صلاحیت, اختیار داوران در خصوص اعلام صلاحیت خودشان

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

مقاله حاضرکه به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی احتصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است.

روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی- دکتر ضرغام غریبی   دانلود


برچسب‌ها: داوری سریع, تریپس, روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت, وایپو, دکتر ضرغام غریبی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

در داوری های تجاری بین المللی، اراده طرف ها در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا مبنا و اساس کار است و آزادی آنان در این خصوص پذیرفته شده است و داوران باید قانونی را رعایت کنند که طرف ها بر آن توافق کرده اند. علت چنین الزامی در این است که داور صلاحیت و اختیار خود را از اراده طرف ها می گیرد و باید خواست آنها را در خصوص انتخاب قانون صالح اعمال کند. به علاوه در داوری های تجاری بین المللی قانون مقر یا محل رسیدگی وجود ندارد و طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا آزادند.

آزادی طرف ها در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا- امین کریم پور علی آبادی   دانلود


برچسب‌ها: آزادی طرف ها در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا, امین کریم پور علی آبادی, قانون حاکم بر ماهیت دعوا, تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین, داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

با مرگ ناگهانی استاد میشل ویرالی در بیست و هفتم ژانویه 1989/ هفتم بهمن ماه 1367 (در پاریس) جامعه علمی- حقوقی اروپا یکی از چهره های برجسته و دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در لاهه یکی از قضات مستقل و ارزشمند و شایسته خود را از دست داد. او در ششم زانویه 1922/ شانزدهم دی ماه 1300 در شهر «اوتن» در فرانسه، در خانواده ای متوسط متولد شد. با اخذ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در سال 1948 و عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق همان دانشگاه (1952) بسرعت مراحل عالیه علمی را گذراند، مسئولیتها و مقامات مهم علمی و نیز دیپلماتیک را در زمینه های مختلف حقوق بین الملل احراز نمود.

یاد استاد میشل ویرالی حقوقدان بین المللی، فیلسوف حقوق- دکتر ناصر علی منصوریان   دانلود


برچسب‌ها: یاد استاد میشل ویرالی حقوقدان بین المللی فیلسوف حق, دکتر ناصر علی منصوریان, میشل ویرالی, اسامی داوران دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا, آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

صنعت ساختمان در اکثر کشورهای جهان، اساسی ترین بخش صنعت و اقتصاد آن کشورها را تشکیل می دهد. این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم چرخ بسیاری از صنایع دیگر را به گردش در می آورد و میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیمی که ایجاد می نماید بیش از سایر صنایع می باشد. در عین حال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها نیز قوانین و خط مشی جامعی در زمینه تنظیم قراردادها و بخصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به کارهای ساختمانی وجود ندارد. آنجا هم که قواعدی برای عقد قراردادها وجود دارد، دو موضوع به روشنی تبیین نگردیده است: الف) رعایت توازن و تعادل بین قدرت طرف های ذیمدخل در قرارداد، ب) روش رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف ناشی از اجرای این قراردادها در زمان مقتضی.

داوری اختلافات قراردادهای ساخت و نقش اتاق بازرگانی- دکتر علی اکبر نجفی کوپائی   دانلود


برچسب‌ها: داوری اختلافات قراردادهای ساخت و نقش اتاق بازرگانی, دکتر علی اکبر نجفی کوپائی, حل و فصل اختلافات در پیمان های ساخت, داوری در متون فیدیک, فیدیک FIDIC

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

ماجرای گروگانگیری در آبان ماه سال 1358، بی سابقه و منحصر به فرد بود و یک بحران سیاسی- حقوقی عمیق در سطح داخلی و بین المللی به دنبال آورد.

بیانیه های الجزایر در واقع یک ابزار و قالب حقوقی است که دولتین ایران و آمریکا برای حل این بحران سیاسی- حقوقی به کار گرفتند. به این ترتیب روند حل بحران از طریق دیپلماتیک که منتهی به امضای بیانیه های الجزایر گردید دارای ویژگیهای دو گانه است، بدین معنی که بیانیه های الجزایر از این حیث که در بر دارنده مکانیسم مختلفی است که توانسته یک بحران سیاسی پیچیده و عمیق را خاتمه دهد، از نظر روابط بین الملل قابل مطالعه جدی است، و از این حیث که متضمن تعهدات عهدنامه ای طرفین می باشد و به ویژه حاوی اسلوب حقوقی خاصی است که بر اساس آن یک دیوان داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی طرفین تأسیس شده، از نقطه نظر حقوق بین الملل شایسته تحقیق و بررسی است.

بیانیه های الجزایر یک دریچه چند نگاه- دکتر محسن محبی   دانلود


برچسب‌ها: بیانیه های الجزایر یک دریچه چند نگاه, دکتر محسن محبی, دیوان داوری ایران و آمریکا, بیانیه های الجزایر, منابه داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

سازمان تجارت جهانی تنها سازمان بین المللی است که در ارتباط با قواعد و مقررات تجارت خارجی کشورهای مختلف می باشد. این سازمان جایگزین توافقنامه کلی تعرفه ها و تجارت (گات) که از سال 1947 وجود داشت، شده است. گات رسماً یک متن حقوقی، موافقتنامه بین المللی، بود و در عمل یک آژانس یا سازمان بین المللی هم شده بود. از سال 1948 گات توسط 8 دور مذاکراتی توسعه و رشد یافته بود. آخرین و یکی از بزرگترین دورها، دور اروگوئه، 1994- 1986، بود که در این دور سازمان تجاارت جهانی ایجاد گردید.

نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO)- دکتر حمیدرضا نیکبخت   دانلود


برچسب‌ها: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانیWTO, دکتر حمیدرضا نیکبخت, گات GAAT, آیین حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

پیشگفتار نویسنده مقاله

شیوه های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. این راهکارها محدود به داوری نیست، و اتاق بازرگانی بین المللی با تغییر در مقررات خود و عملی ساختن امکان سازش، دامنه انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله صلح آمیز اختلافات افزایش داده است. شیوه های جایگزین حل اختلاف در مقایسه با داوری ارزان تر و سریع تر بوده و از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. نقش فرد بی طرفی که از سوی طرفین منازعه و یا اتاق بازرگانی بین المللی مأمور نزدیک ساختن دیدگاهها می شود، اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد سادگی، سرعت و انعطاف پذیری و شیوه های جایگزینی به قواعد مختصر و مفید حاکم بر آیید رسیدگی نیز سرایت نموده است.

نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی- دکتر منوچهر توسلی جهرمی   دانلود

 


برچسب‌ها: نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف ADR در م, دکتر منوچهر توسلی جهرمی, شیوه های جایگزین حل اختلاف, دانلود منابع داوری تجاری بین المللی, ADR

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

شرط التزام، تازه ترین مسأله حقوقی در موضوع پر مناقشه سرمایه گذاری بین المللی است. تعداد قابل ملاحظه ای از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه گذاری های سرمایه گذاران به عهده گرفته اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین المللی این بوده که این شرط موجب می گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر به تفصیل، این شرط و رویه قضایی بین المللی ذی ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران را که حاوی چنین شرطی است مورد بحث و بررسی قرار داده است.

شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری- دکتر حسین پیران   دانلود


برچسب‌ها: شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری, دکتر حسین پیران, معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری, شرط التزام, شرط حاکمیت قانون خاص

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تأسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تأثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان ازبیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات موثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل «مفهوم متداول» است که بر اساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.

نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده- دکتر علی قاسمی   دانلود


برچسب‌ها: نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری ا, تفسیر معاهدات در آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آم, دکتر علی قاسمی, دیوان داوری ایران و آمریکا, بیانیه های الجزایر

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

از جمله مسائل قابل بحث در دادرسی ها، اعم از داخلی و بین المللی، آثار حقوقی استرداد دعوی است. استرداد دعوی به معنای «چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یکجانبه خویش»، علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد. در حقوق ایران، «مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود. استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود بکلی صرفنظر کند. در صورت اخیر، دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.»

انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی- دکتر ناصر علی منصوریان   دانلود


برچسب‌ها: انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی, استرداد دعوا, ارتباط انصراف از استرداد دعوا با قاعده استاپل, دکتر ناصر علی منصوریان, قاعده استاپل

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

محدودیت های حاصل از اصول 80، 44 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و به ویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نقت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.

یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن «انتظارات معقول» طرفین است.

 رویه داوری بین المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)- دکتر محسن محبی   دانلود


برچسب‌ها: رویه داوری بین المللی درباره غرامت دعاوی نفتی, دکتر محسن محبی, داوری دعاوی نفتی, رأی صادره در قضیه تاپکو, رأی صادره در قضیه امین اویل

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

 مقدمه نویسنده مقاله

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیگر سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساساً مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می کند و با قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل دارد. در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسائل بین المللی رسیدگی می نمایند، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت واجد اهمیت خاصی است: دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود.

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای بین المللی- دکتر سید حسین صفایی   دانلود


برچسب‌ها: تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای بین المل, دکتر سید حسین صفایی, قانون ماهوی حاکم در داوری های بین المللی, قانون حاکم بر ماهیت دعوا در کنوانسیونهای داوری, عرف های بازرگانی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

اشاره

مجله حقوقی در مقام وفا به وعده قبلی خود، اکنون نظر مخالف داوران اختصاصی ایران در هیئت داوری دعاوی ایران- ایالات متحده را که در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 تهیه کرده و آن را به ثبت رسانده اند، منتشر می نماید. خلاصه ای از سابقه اختلاق=ف و مواضع دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در پرونده مورد بحث، و نیز اجمالی از دلایل آنها در تأیید مواضع خود، قبلاً به صورت مقدمه ای بر مقاله پروفسور کاسس در شماره چهارم مجله ارائه گردیده است.  

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف- 18 دیوان دعاوی ایران- ایالات متحده   دانلود


برچسب‌ها: نظرات داوران ایرانی در دیوان داوری دعاوی ایران و آ, آرای داوران ایرانی در هیأت داوری دعاوی ایران و امر, آرای دیوان داوری ایران و آمریکا, تابعیت مضاعف, دیوان داوری لاهه

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

یکی از امتیازات داوری این است که طرفین رأی را طوعاً و با رضایت اجرا می کنند. اما چنانچه محکوم علیه حاضر به اجرای رأی نشود و به آن تمکین نکند، محکوم له ناگزیر است به مراجع قضایی مراجعه نماید. به عبارت دیگر اجرای احکام داوری و قضایی که در خارج یا داخل صادر شده مستلزم دخالت و مساعدت قدرت عمومی دولت و گاهی قوای انتظامی آن است. قبل از هر چیز مراجع اجرا کننده رأی داوری خارجی باید رأی را به رسمیت بشناسند و شناسایی کنند و آن را بعنوان یک تصمیم الزام آور تلقی کنند و سپس آن را به اجرا در آورند.

شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به موجب کنوانسیون های بین المللی- رامین کاکاوند   دانلود قسمت 1   قسمت 2   قسمت 4   قسمت 5


برچسب‌ها: شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی, شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی, رامین کاکاوند, مقالات نشریه اتاق داوری ایران, کنوانسیون های بین المللی در داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

داوری بین المللی به عنوان یک ساز و کار رسیدگی به اختلافات بین طرفهایی با تابعیت های مختلف دستخوش تحول شده است. طرفهای دعوی نه تنها به زبانهای مختلف صحبت می کنند بلکه در حل و فصل دعاوی از سیستم های حقوقی مختلف نیز استفاده می کنند. شایع ترین سیستم حقوقی که در داوری ها مورد عمل است نظام های حقوقی عرفی و حقوق نوشته است.

ارتباط بین نظام های حقوقی نوشته و حقوق عرفی و کاربرد آن در حوزه داوری- محمد حسین نبی پور   دانلود قسمت 1   قسمت 2


برچسب‌ها: ارتباط بین نظام های حقوقی نوشته و حقوق عرفی در داو, محمد حسین نبی پور, داوری تجاری بین المللی, مقالات داوری, مقالات داوری تجاری بین المللی PDF

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

وجود اختلاف در قراردادهای ساختمانی امری طبیعی بوده و پیشگیری از بروز اختلاف و حل و فصل آن یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختمان سازی در سطح جهان و ایران می باشد و با توجه به اینکه روش های سنتی حل اختلاف به دلیل پر هزینه و کند بودن و همچنین نداشتن جنبه پیشگیرانه، جوابگوی حل این مشکلات نمی باشند در دو دهه اخیر شیوه حل اختلافات ناشی از قراردادهای ساختمانی در سطح دنیا دچار تحولاتی اساسی شده است و دست اندر کاران صنعت ساختمان سازی اقدام به ابداع روش های نوین حل اختلاف نموده اند به طوری که امروزه ارجاع اختلافات ناشی از قزازدادهای ساختمانی به دادگاه امری نادر و خلاف اصل می باشد. در این مقاله تحولات صورت گرفته در روش های حل اختلافات ساختمانی بررسی شده، همچنین رویه عملی کشورهای امریکا، انگلیس و ایران در حل اختلافات مزبور مورد بحث قرار گرفته است و بر لزوم اصلاح روش های فعلی حل اختلافات ناشی از قراردادهای ساختمانی در ایران تأکید شده است.

روش های حل اختلاف در قراردادهای ساختمانی- دکتر رضا سکوتی، دکتر غلامرضا حاجی نوری و یوسف مولایی   دانلود


برچسب‌ها: روش های حل اختلاف در قراردادهای ساختمانی, دکتر رضا سکوتی, یوسف مولایی, دکتر غلامرضا حاجی نوری, شیوه های حل اختلاف ساختمانی در آمریکا

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

نظر به توسعه روز افزون تجارت جهانی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در کلیه زمینه ها نیاز به تدوین و تنظیم مقررات تجاری و به طور کلی متحول ساختن قوانین حاکم بر معاملات در سطح بین المللی، سازمان ملل متحد را به سوی تأسیس نهادی قانون گذار در جهت یافتن مقررات یکنواخت بین المللی، سوق داده است.

مشکلات عمده، جهانی کردن مقررات تجاری نظام های مختلف حقوقی در جهان است که در مواردی مانع هماهنگ کردن این مقررات می باشد. تشکیل کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نحوه فعالیت ها و نقش آن در توسعه و تدوین نظام نوین حقوق بین الملل که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، راه حل غلبه بر مشکلات یک نواختی مقررات را ارائه می دهد.

سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل آنسیترال- شهناز نیک انجام   دانلود


برچسب‌ها: سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل آنس, شهناز نیک انجام, آنسیترال UNCITRAL, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل, قواعد و قوانین نمونه و الگو آنسیترال

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

بسط و توسعه روز افزون روابط بین المللی ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را بیش از پیش آشکار گردانیده و آن را به صورت یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی در آورده است. از آنجا که طبق اصل حاکمیت کشورها، قوه اجرائی یک حکم محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادر کننده حکم است، باید دید اگر محکوم علیه اموال کافی برای اجرای حکم در کشور مقر دادگاه نداشته باشد، ولی دارای اموالی در کشورهای دیگر باشد، آیا امکان اجرای آن حکم، در کشور محل وقوع اموال وجود دارد یا نه؟ لزوم توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی ایجاب می کند که محکوم له یک حکم خارجی بتواند از مقامات صلاحیت دار کشور محل وقوع اموال، تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ چه اگر چنین امکانی در اختیار او نباشد، چه بسا زحمت طی نمودن تشریفات طولانی دادرسی در کشور مقر دادگاه بی نتیجه خواهد ماند.

شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا- دکتر نجاد علی الماسی   دانلود


برچسب‌ها: شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و, اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی, دکتر نجاد علی الماسی, شناسایی و اجرای حکم خارجی, شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

در دنیای امروز چند سالی است که حقوقدانان روشهای جایگزینی را برای حل و فصل دعاوی به دلیل کثرت هزینه و طول دادرسی که برای طرفین دعوی مفید نمی باشد، مورد تأکید قرار داده اند. با مطالعه تطبیقی اجمالی در این مقاله مشاهده می شود که اجرای روشهای فوق مانند مذاکره، سازش و میانجیگری می تواند از پیچیدگی دادرسی و هزینه آن جلوگیری کرده و فعالیت واحد بازرگانی را تسهیل نماید. ایجاد نهاد حل و فصل دوستانه از طریق ارگانی مانند اداره صنعت و تجارت در حقوق انگلیس یا سازشگری در قانون 1984 فرانسه برای حقوق ایران شایسته به نظر می رسد.

طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت- دکتر محمود عرفانی   دانلود


برچسب‌ها: طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت, دکتر محمود عرفانی, روشهای جایگزین حل و فصل دعاوی, داوری, داوری قابل اجرا, میانجیگری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی را بحث برانگیز می سازد، اصل استقلال ضمانت نامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار- حداقل از لحاظ تئوریک- است، هرچند همانطور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانت نامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانت نامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانت نامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانت نامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانت نامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانت نامه اسنادی و ضمانت نامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانت نامه را توجیه نموده و بر آن تأثیر گذار باشند.

رابطه داوری و ضمانت نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه- محمد سلطانی   دانلود  


برچسب‌ها: رابطه داوری و ضمانت نامه بانکی بین المللی در حقوق, محمد سلطانی, ضمانت نامه بانکی بین المللی, ضمانت نامه متقابل, اصل استقلال

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیرباز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال 1965 با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «ایکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و موثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد.

شناسایی و اجرای احکام داوری در کنوانسیون 1965 واشنگتن- مهرناز مهرابی   دانلود


برچسب‌ها: شناسایی و اجرای احکام داوری در کنوانسیون 1965 واشن, مهرناز مهرابی, کنوانسیون ایکسید, ICSID, کنوانسیون 1965 واشنگتن, مصونیت دولتها

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

یکی از محدودیت هایی که در رابطه با آزادی طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم بر آن مطرح شده، الزام ایشان به انتخاب یک قانون ملی می باشد؛ در حالی که قوانین ملی ممکن است به حد کافی جامع و پیشرفته نبوده و مناسب برای حل مشکلات و مسائل ناشی از قرارداد به نحو مطلوب نباشند. اگرچه محاکم ملی بر لزوم انتخاب یک قانون ملی در این رابطه اصرار دارند مع ذلک داوری های تجاری بین المللی تمایل رو به رشدی در احترام به انتخاب قواعد غیر دولتی داشته اند.

قواعد غیر دولتی بعنوان قانون حاکم بر قرارداد- دکتر فرهاد خمامی زاده   دانلود


برچسب‌ها: قواعد غیر دولتی بعنوان قانون حاکم بر قرارداد, دکتر فرهاد خمامی زاده, قوانین غیر ملی در داوری, لکس مرکاتوریا, Lex Mercatoria

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است. این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد، در عرصه بین المللی، مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود؛ هرچند در عرصه بین المللی، نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد. امروزه نظم عمومی جنبه نوین دیگری نیز یافته است و آن، قواعد انتظامی است. نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی، از سوی مراجع شبه قضایی (داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

مفهوم و اعمال نظم عمومی در  مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن- محسن صادقی   دانلود


برچسب‌ها: مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضای, محسن صادقی, نظم عمومی در داوری, نظم عمومی در مرحله اعمال قانون خارجی, دانلود منابع مقالات پایان نامه داوری تجاری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) بر اساس موافقتنامه ۳ می ۱۹۹۷ (موافقتنامه مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی که در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد اما عملاْ فعالیتهای خویش را در آذرماه ۱۳۸۴ با انتشار «قواعد داوری»آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیطی مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزاینده موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید.

مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه- دکتر مشکان مشکور   دانلود


برچسب‌ها: مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه, دکتر مشکان مشکور, مرکز منطقه ای داوری تهران, TRACT, مراجع و مراکز داوری ایران

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391

مقدمه نویسنده مقاله

محرمانه یا بالعکس آشکار بودن داوری تجاری در سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحث برانگیز در مجامع حقوقی و رویه قضایی محاکم کشورهای مختلف درآمده است. یکی از امتیازات داوری، در مقابل رسیدگی دادگاههای دادگستری، ویژگی خصوصی و بسته بودن آن است؛ بدین معنی که طرفین دعوا برخلاف متداعیین در دادگاههای دادگستری، خود روش و نحوه حل و فصل اختلافات را بر می گزینند و در اکثر موارد خود آنها داور یا داوران را انتخاب و به این کار منصوب می نمایند. لذا بین طرفین دعوا و اعضای هیأت داوری یک رابطه نزدیک و بسته ای وجود دارد. به همین دلیل گفته می شود که جلسات رسیدگی و استماع هیأت داوری، خصوصی بوده و معمولاً تنهابه افرادی اجازه حضور داده خواهد شد که طرفین دعوا بر این امر توافق نموده باشند.

محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری- دکتر حسین هدایت   دانلود


برچسب‌ها: محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری, دکتر حسین هدایت, سایت داوری تجاری بین المللی, داوری تجاری بین المللی, داوری تجاری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

به WTO از منظرهای مختلفی می توان نگریست. سازمانی برای آزاد سازی تجارت، یک محل گردهمایی برای دول تا بر سر موافقتنامه های تجاری به بحث بنشینند، مکانی برای آنها تا در آن به حل و فصل اختلافات تجاری خود بپردازند. اصالتاً سازمان تجارت جهانی مکانی است که دول عضو برای مواجهه و یافتن پاسخ برای مشکلات تجاری فی ما بین به آنجا می روند. اولین گام مذاکره و تبادل نظر است. اکثر امور فعلی WTO ناشی از مذاکرات موسوم به دور اروگوئه و موافقتنامه های قبلی تحت عنوان GATT (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) می باشد.

امروزه WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که تحت عنوان اجلاس توسعه در دوحه پایتخت قطر در سال 2001 برگزار شد. یکی از موضوعات بحث برانگیز در نظام سابق گات چگونگی حل و فصل اختلاف حاصله بین اعضا بود زیرا که موضوع حل و فصل اختلافات به طور گسترده مد نظر قرار نگرفته و اصولاً تعریف خاصی از اختلاف صورت نگرفته بود. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی سابقه این موضوع در نظام گات و قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی بپردازیم.

نظام رسیدگی و حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- محمود موحد   دانلود


برچسب‌ها: نظام رسیدگی و حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی, محمود موحد, سازمان تجارت جهانی, مرجع حل اختلاف DSB, گات GATT

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

اشاره:

بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی بمبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حبیم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منتهن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک بعلاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجر به صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاهها و بنحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است.

چون به منظور بهره برداری بیشتر و کامل تر خوانندگان از مقاله مزبور، اطلاع از خلاصه پرونده مطروحه در دیوان داوری و نحوه مدافعات طرفین و استدلال دیوان داوری در خصوص مورد، ضرورت دارد و رأی دیوان داوری خود حاوی اطلاعات جامعی در موارد مذکور می باشد و نیز به منظور آشنایی خوانندگان مجله حقوقی یا نحوه انشای آرا در دیوان ایران و آمریکا، بدواً متن کامل رأی دیوان داوری و سپس مقاله مندرج را درج می نماییم. ضمناً مقاله حاضر قبلاً به زبان انگلیسی در شماره 20 ژوئیه 1984 نشریه Iranian Claims که در رابطه با مسائل دیوان داوری منتشر می شود، به چاپ رسیده است.

نقد اجمالی رأی شماره 2-219-35 دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تئوری دارا شدن غیر عادلانه و صلاحیت- دکتر اکبر شیرازی   دانلود


برچسب‌ها: نقد اجمالی رأی شماره 2, 219, 35 دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تئوری دارا شدن, دکتر اکبر شیرازی, متن کامل رأی دیوان داوری ایران و آمریکا, متن کامل رأی دیوان داوری لاهه

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

امروزه داوری تجاری بین المللی یک رهیافت رایج و سودمند در حل اختلافات میان بازرگانان بین المللی یعنی اشخاصی که تجارتشان با دو کشور یا بیشتر مرتبط است می باشد. می توان گفت این شیوه حل اختلاف، جایگزینی است برای دادگاههای داخلی و به خاطر بی طرفی و کارآمدی آن از ویژگی های عمده و بارزی برخوردار است که دادرسی های دادگاهی در بیشتر کشورها از آن برخوردار نیستند.

اولین نهادهای حقوق تجارت از قرون یازدهم و دوازدهم بخصوص در شهرهای شمالی ایتالیا تکوین یافته اند و علت آن شکوفایی تجارت در شمال ایتالیا بوده است. رشد معاملات بین المللی توجه دست اندر کاران تجارت بین المللی را معطوف به این نکته کرد که چه نظام حقوقی باید بر این گونه معاملات حاکم باشد و چگونه روابط تجاری را تنظیم و قانونمند کنند که مشکلات ویژه معاملات بین المللی را از بین ببرد یا کاهش دهد و از بروز اختلافات فی مابین و از معضلات ناشی از تعارض قوانین و غیر قابل پیش بینی بودن نتایج آنها رهایی یابند.

تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران- نگار ایلخانی زاده   دانلود


برچسب‌ها: تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری ب, نگار ایلخانی زاده, قرارداد داوری, قانون داوری تجاری بین المللی, دانلود مقالات داوریPdf

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

برابر اصل 139 قانون اساسی، برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی به داوری، حسب مورد تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی ضروری و لازم می باشد. حقوق دانان از زوایای مختلف این اصل را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. ولی بیشتر مباحث مربوط به داوری و چگونگی ارجاع دعاوی به داوری است و موضوع داوری کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده با توجه به مقررات جاری،به ویژه قانون تجارت و قوانین مالی محاسباتی، ضمن بررسی تعریف «اموال عمومی و دولتی»، با کنکاش بیشتر نسبت به ماهیت این نوع اموال و تعیین مصداق آنها، تفسیر روشن تری از اصل 139 قانون اساسی، با این دیدگاه که شروط مذکور در آن به موضوع داوری تسری دارد نه طرف داوری، ارائه گردد.

بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی- سید اصغر هندی   دانلود


برچسب‌ها: بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت, اموال عمومی یا دولتی موضوع داوری, سید اصغر هندی, موضوع داوری, طرف داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

با توجه به اهمیت نحوه حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالکیت معنوی و تأثیر آن در حمایت از این حقوق، این سوال اساسی مطرح است که آیا ایجاد تریپس و پیش بینی رکن حل اختلاف (که مکانیزمی بسیار دقیق و کارآمدی در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیتهای معنوی تعبیه نموده و سعی می کند با توسل به شیوه شبه قضایی این گونه اختلافات را حل و فص نماید)، مرکز داوری و میانجیگری وایپو (که عمدتاً غیر قضایی بوده و فاقد رکن اجرایی قوی می باشد)، اهمیت خود را از دست داده است؟ آیا می توان اذعان نمود که شیوه های حل و فصل وایپو بطور غیر مستقیم متروک و از کار افتاده شده است؟ یا این که پاسخ منفی است؟ فرضیه نگارنده در این زمینه این است که با ایجاد تریپس، وایپو اعتبار خود را ازدست نداده است و در کنار آن همچنان در حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی نقش مهمی را ایفا می نماید.

بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به ماکیت معنوی در وایپو و تریپس- لیلا رئیسی   دانلود


برچسب‌ها: بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط ب, لیلا رئیسی, تریپس, وایپو, روش شبه قضایی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا یک مرجع داوری بین المللی موردی است که بدنبال بحران گروگانگیری در سفارت امریکا و میانجی گری دولت الجزایر با امضای بیانیه های الجزایر (29 دی ماه 1359) به سال 1360 در لاهه تشکیل شده است. دیوان مرکب از نه داور (سه ایرانی- سه آمریکایی- سه داور کشور ثالث) است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات حقوقی و مالی بین دولتین ایران و ایالات متحده را در زمینه های مصادره، اخراج، مطالبه دیون ناشی از قرارداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل و فصل می کند. حسب ترتیبات بیانیه ها دیوان داوری دارای صلاحیت های خاص موضوعی و شخصی است. اما صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مربوط به حوادث ناشی از انقلاب اسلامی و مسأله گروگانگیری و همچنین اختلافات قراردادی که در موردشان انحصاراً صلاحیت دادگاههای ایران پیش بینی شده است را ندارد. رویه قضایی بیست و یک ساله آن منبع غنی در حقوق بین الملل بشمار می رود.

دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا مظهر برخورد دو تمدن در عرصه حقوقی- دکتر ناصر علی منصوریان   دانلود


برچسب‌ها: دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا مظهر برخورد دو تم, دکتر ناصر علی منصوریان, دیوان داوری ایران و آمریکا, دیوان داوری لاهه, داوری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391

بخشی از مقاله

... در قانون اساسی ما نیز با توجه به اصول ۹۱ و ۹۸ وظیفه حفظ و نگهداری از اصول قانون اساسی و همچنین تفسیر آن به شورایی به نام شورای نگهبان واگذار گردیده است. که عنداللزوم با توجه به وجود ابهام و یا تعابیر گوناگون و مختلف از سوی برخی از صاحبنظران از درک صحیح و مفهوم داوری در دعاوی بیمه و چگونگی اخذ مجوز از هیأت وزیران، بنظر می رسد که شورای محترم نگهبان تنها مرجع صالح و صاحب رأی در این خصوص باشد. لیکن از آنجائیکه از نقطه نظر حقوقی نسبت به کلمات و عبارات بکار رفته در اصل ۱۳۹ قانون اساسی اختلاف نظر ممکن است وجود داشته باشد لذا نگارنده با تقدیم این مقاله امیدوار است گامی کوچک در جهت اعتلای ادبیات حقوقی برداشته و مسئله ای اساسی را مطرح سازد. ...

داوری در دعاوی بیمه- فرهاد معزی   دانلود


برچسب‌ها: داوری در دعاوی بیمه, فرهاد معزی, اصل 139 قانون اساسی, داوری پذیری دعاوی بیمه, قابلیت داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

حقوق بازرگانی بین المللی هر روز بیش از پیش تحول یافته و از حقوق های ملی فاصله می گیرد. اگر روزگاری قواعد حل تعارض حقوق های ملی تنها وسیله حل و فصل اختلافات حقوقی در عرصه تجارت بین الملل بود اکنون سعی در عدول از آن قواعد است و آثار بارز گرایش نوین را در کنوانسیون های مربوط به بیع بین المللی و داوری شاهد هستیم. ساز و کارهای حل اختلاف اگر در گذشته محصور در محاکم محلی و داوری بود امروز با جایگزین ها روبرو شده است. حتی اگر روزی داوری بهترین جایگزین دولتها تلقی می شد اکنون سعی بر آنست که تا حد امکان از ارجاع اختلاف به داوری نیز پرهیز شود و به مکانیزم های جایگزین داوری توسل شود.

کار تحقیقی حاضر تلاشی است جهت معرفی سیر تاریخی تحول در مکانیزم های حل و فصل اختلافات در تجارت بین الملل که بر اساس یکی از فصول کتاب قراردادهای تجاری بین المللی تلخیص، ترجمه و تألیف شده است. مطالب حاضر در دو بخش کلی «مکانیزم های حل و فصل اختلافات» و «داوری» تدوین شده و در موارد لزوم به قوانین ایران نیز اشاره شده است.

درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی- باقر انصاری   دانلود


برچسب‌ها: درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلافات تجاری بین , باقر انصاری, مکانیسم های حل و فصل اختلافات تجاری, داوری تجاری بین المللی, سایت داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391

چکیده نویسنده مقاله

در داوریها از جمله داوریهای تجاری بین المللی طرفین داوری میخواهند داورانی حل و فصل اختلاف آنها را بر عهده داشته باشند که دارای اوصاف عمومی، مثل استقلال و بی طرفی و اوصاف خاص مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممکن است قبل از نصب داور و یا پس از آن، در روند داوری یا حتی پس از صدور رأی داوری، در خصوص وجود اوصاف عمومی و یا خاص در داور تردید موجه بوجود آید. لذا طرفین باید بتوانند بر آن داور اعتراض نمایند و در صورت وارد بودن اعتراض این داور باید از جریان داوری کناره گیری کند یا برکنار شود، و یا اگر چنین داوری رأی صادر کرده است طرفین باید بتوانند به دلیل فقدان اوصاف فوق به رأی اعتراض نمایند.

علاوه بر جرح داور که ممکن است باعث کناره گیری یا برکناری او شود، موارد دیگری مثل استعفا، بیماری، فوت، عدم توانایی انجام داوری و یا تأخیر غیر موجه در برگزاری آن و نظایر اینها نیز ممکن است در جریان داوری واقع و باعث خاتمه مأموریت داور شود. در این موارد نیز باید داور یا داوطلبانه یا اجباری از سمتش کنار رود. کلاً در صورت خاتمه مأموریت داور بنا به دلایل مذکور باید جایگزین او تعیین گردد.

جرح و خاتمه مأموریت داوران- دکتر حمیدرضا نیکبخت   دانلود


برچسب‌ها: جرح و خاتمه مأموریت داوران, دکتر حمیدرضا نیکبخت, نصب داور, جرح داور, خاتمه مأموریت داور

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف موثر در قراردادهای بین المللی شناخته شده است، اما این نهاد در برخی از قراردادها، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین المللی نمی تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد. از این رو سازمانها و نهادهای بین المللی فعال در زمینه قراردادهای پیمانکاری بین المللی، نظیر فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندر کاران این قبیل قراردادها پیشنهاد می کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است، هرچند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان های داوری امکان پذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمییز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می دهیم.

تفکیک بین نهادهای شبه داوری از نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی- ستار زرکلام   دانلود


برچسب‌ها: تفکیک بین نهادهای شبه داوری از نهاد داوری در قرارد, ستار زرکلام, دستور موقت پیش از داوری, فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور, فیدیک

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391

مقدمه نویسنده مقاله

نگارش مقاله ای گزارش گونه درباره بیانیه های الجزایر بعهده اینجانب محول شده است. گرچه بیان فشرده مطالب بیانیه ها در مقاله بنحوی که گویای همه جوانب امر باشد کار ساده ای نیست، مع الوصف به احترام تمایل ابراز شده، انجام این وظیفه را به امید یاری خداوند متعال پذیرفتم.

شرح مختصر بیانیه های الجزایر- دکتر عبدالغنی احمدی واستانی  دانلود


برچسب‌ها: شرح مختصر بیانیه های الجزایر, دکتر عبدالغنی احمدی واستانی, اسناد تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا, بیانیه های الجزایر, دیوان داوری لاهه

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391

مقدمه نویسنده

حکمیت یا داوری عبارت از قضاوت و رسیدگی خصوصی به دعاوی و اختلافات بین افراد و موسسات است. قانون هر کشوری نحوه اجرای داوری را تعیین نموه و موجبات تسهیل آن را فراهم میکند.داوری دو نوع است:

یا آنکه قانون طرفین دعوی را مختار می کند که در موضوع معینی به داوری رجوع نمایند آنرا حکمیت اختیاری گویند، بعضی اوقات قانون رجوع به داوری را اجباری می نماید و در باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران از ماده 632 تا 677 به داوری اختصاص داده شده طبق مدلول ماده 632 آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای که باشد به تراضی بداوری یک یا چند نفر رجوع کنند و این یک نوع داوری اختیاری است. طبق مدلول ماده 633 مدنی متعاملین می توانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوری بعمل آید و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند.

حکمیت بازرگانی بین المللی- دکتر صادق برزگر   دانلود


برچسب‌ها: حکمیت بازرگانی بین المللی, دکتر صادق برزگر, کنوانسیون ژنو 1927, کنوانسیون نیویورک 1958, آیین دادرسی داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

فکر تأسیس یک سازمان حقوقی مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد، بوسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت 7 کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای آفریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی» تغییر نام یافت.

سخنی درباره مراکز داوری منطقه ای کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی- دکتر مصطفی رنجبران   دانلود


برچسب‌ها: سخنی درباره مراکز داوری منطقه ای کمیته حقوقی مشورت, مراکز داوری منطقه ای, دکتر مصطفی رنجبران, مرکز داوری منطقه ای تهران, داوری توسط مراکز منطقه ای

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391

چکیده نویسنده مقاله

این مقاله در تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت است. دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیرزمینی خود را اداره نماید. اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قراردادها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرارداد منعقده تابع «قانون ملی دولت میزبان» می باشد، امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه را به صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند. در راستای این انکار سودجویانه بدواً طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونه از قراردادها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشند. در ادامه این حقوقدانان در مقام شناسایی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان «نظم سوم» یا «قواعد حقوق بازرگانی فراملی» برآمده اند تا قرارداد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت- دکتر فرهاد ایرانپور   دانلود

 


برچسب‌ها: نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دول, قواعد حقوق بازرگانی فراملی, لکس مرکاتوریا, قراردادهای تجاری بین المللی دولت, دکتر فرهاد ایرانپور

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391

مقدمه نویسنده مقاله

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در 17 دسامبر 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. مهمترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون تجارت بین الملل می باشد. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداختهای بین المللی، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالا و خدمات است.

نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل- دکتر عبدالحسین شیروی   دانلود

 


برچسب‌ها: نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل, دکتر عبدالحسین شیروی, آنسیترال, قانون نمونه, قانون داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

از دیرباز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوقدانان بوده است. اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین مسیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است.

 نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت ارده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری- دکتر فرهاد ایرانپور   دانلود


برچسب‌ها: نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت ارده در حیطه انتخاب قان, دکتر فرهاد ایرانپور, انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی, اصل حاکمیت ارده, مقالات داوری تجاری بین الملل

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391

مقدمه نویسنده مقاله

در سالهای اخیر در محافل مختلف حقوقی، تجاری و سیاسی کشورمان بحث هایی پیرامون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی «WTO» به عمل آمده و نظرات مختلفی از سوی موافقان و مخالفان ابراز شده، که محتاج بررسی و ارزیابی می باشد. مع ذلک آثار مکتوب در خصوص سازمان تجارت جهانی و نهادهای وابسته به آن و ساختار و عملکرد آن کمتر به چشم می خورد. بدیهی است ارزیابی و کنکاش پیرامون یک موضوع، بدون شناسایی دقیق و آشنا بودن با جزئیات آن، به نتیجه مطمئن و مطلوبی راه نمی برد. در این مقاله، سعی شده صرف نظر از نظرات مخالف یا موافق جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی، نگرشی نسبتاً همه جانبه به یکی از مراجع اساسی و تعیین کننده آن، یعنی مرجع حل اختلاف که عهده دار وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری در بین اعضاء می باشد، داشته باشیم و آن را به جامعه حقوقی- تجاری کشورمان بهتر بشناسانیم. امید آنکه این مختصر برای محققین و پژوهشگران کشور در سطوح مختلف دانشگاهی و اجرایی مفید واقع گردد.

نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی- دکتر عباس کدخدایی   دانلود

 


برچسب‌ها: نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جها, دکتر عباس کدخدایی, شرط حل و فصل اختلاف, سازمان تجارت جهانی, داوری در اختلافات بازرگانی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین ماه سال 1380 طی ماده واحده ای «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» را تصویب کرد و مصوبه مزبور در تاریخ 29/1/1380 به تأیید شورای نگهبان رسید. بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که عمل به مفاد کنوانسیون نیویورک را تعهد نموده است.

کنوانسیون نیویورک بی تردید مهم ترین معاهده مربوط به داوری بین المللی است و مقررات آن از سوی دادگاههای کشورهای عضو مرتباً مورد استناد قرار گرفته و کتابها، مقالات، سمینارها و کنفرانسهای متعددی در خصوص مسایل مربوط به اجرای این معاهده در کشورهای مختلف بویژه در اروپا و امریکا منتشر شده است.

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی- دکتر محمدجواد شریعت باقری   دانلود


برچسب‌ها: دکتر محمدجواد شریعت باقری, آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1958 ن, کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احک, شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : جمعه هجدهم فروردین 1391

مقدمه نویسنده مقاله

اوایل قرن حاضر حجم عظیمی از بحث حقوقدانان بین الملل خصوصی روی مبانی نظری قاعده های حل تعارض مربوط به قراردادها و به ویژه قاعده قانون حاکم یا قانون قابل اعمال بر قرارداد بوده و بحث می شده است که آیا آن طور که دکترین تجارت آزاد اقتضاء می نمود این قاعده بستگی به اراده طرفین داشت یا باید برای پیدا کردن کشوری که قراردا با آن ارتباط داشت یا مرکز ثقل قرارداد در آنجا بود تلاش می شد.

چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی- دکتر حمیدرضا نیکبخت   دانلود


برچسب‌ها: دکتر حمیدرضا نیکبخت, چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی, قانون حاکم بر قرارداد, ماده 968 قانون مدنی, تأثیر انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسندگان مقاله

معاهده انرژی یا ECT معاهده ای چند جانبه برای برقراری  حقوق و تعهدات قانونی در سطحی وسیع نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی محسوب می شود.

حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی ECT و آثار حقوقی الحاق ایران به آن- محسن صادقی و بهنام غفاری فارسانی   دانلود


برچسب‌ها: محسن صادقی, بهنام غفاری فارسانی, حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی ECT, معاهده منشور انرژی ای سی تی, معاهده منشور انرژی ECT

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

این موضوع چنان گسترده است که خود چندین همایش مشابه آنچه آراسته شده است را می طلبد ولی بسیاری از موضوعات آن به طور جسته و گریخته در همایشهای گوناگون مطرح شده و تکرار فنی مکررات هم حلاوتی ندارد. بنابراین با ذکر اجمالی دامنه شمول موضوع و گذر از آن ترجیح می دهیم موضوع جدیدی را در این همایش به حقوق ایران تقدیم نمایم که به یکی از ابزارهای حقوقی سرمایه گذاری مربوط می شود. این موضوع تشریح شرکت پنهانی در حقوق فرانسه و تجارت بین الملل است.

حل و فصل اختلافهای تجارتی و سرمایه گذاری خارجی- دکتر حسین خزاعی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر حسین خزاعی, حل و فصل اختلافهای تجارتی و سرمایه گذاری خارجی, همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن, اصل 139 قانون اساسی, قانون داوی تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارب و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندر کاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند دریغ می بردم.

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو بین الملل- دکتر گودرز افتخار جهرمی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر گودرز افتخار جهرمی, دیوان داوری دعاوی ایران, ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو بین الملل, دیوان داوری دعاوری ایران, آمریکا, بیانیه های الجزایر, آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : جمعه هجدهم فروردین 1391

چکیده نویسنده مقاله

در ایران، آنچه مربوط به داوری داخلی است، گرایش چشم گیری به نهاد داوری به عنوان طریق حل و فصل اختلافات دیده نمی شود که جایگزین دادگاههای دادگستری و رسیدگی قضایی شود. یکی از مهمترین علل آن را می توان وجود ابهام هایی دانست که در نقش دادگاه در برابر موافقت نامه داوری وجود دارد. در مقاله حاضر کوشش شده است با بررسی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی و قانون نمونه داوری آنسیترال ابهام های موجود تا اندازه ای برطرف گردد.

موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه- دکتر عبدالله شمس   دانلود


برچسب‌ها: دکتر عبدالله شمس, موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه, قرارداد داوری, صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری, اعتبار شرط داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : جمعه هجدهم فروردین 1391

چکیده نویسنده مقاله

داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. ارجاع اختلاف به داوری ممکن است بموجب قرارداد جداگانه باشد یا بصورت شرط داوری در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران و کشورهای دیگر ازجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد جداگانه و یا به صورت توافق (شرط) ضمن معامله پذیرفته اند. اکنون سوال اینست که آیا چنین شرطی که ضمن قرارداد اصلی درج شده است وجودی مستقل از آن قرارداد دارد یا اینکه مانند سایر شرایط ضمن عقد، تعهدی تبعی بوده و جزئی از تعهد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط می تواند آثار مهمی را ایجاد نماید.

استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی- دکتر محمدعلی صلح چی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر محمدعلی صلح چی, استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی, استقلال شرط داوری, تفکیک پذیری شرط داوری, اصل استقلال شرط داوری در حقوق داخلی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است، موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانشته است. از این حکم عملاً چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بین المللی را ندارد، این شرط امکان اجرای اصل 139 را از میان می برد. در مقاله حاضر، رویه عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتاً به تحقیق این پرسش پاسخ داده شده است که تصویب شرط داوری در قراردادهای بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مغایر با قانون اساسی تلقی می گردد یا خیر؟

اصل 139 قانون اساسی و شروط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی- دکتر کورش کاویانی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر کورش کاویانی, دکتر کوروش کاویانی, اصل 139 قانون اساسی و شروط داوری در قراردادهای مصو, اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, شروط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دولت ایران و امریکا که پیرو اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 آبان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اوال و دارایی های ایران در امریکا، بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359 با میانجیگری دولت الجزایر و امضای بیانه های الجزایر خاتمه یافت. بیانه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود. به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تأسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است.

با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولتهای ایران و ایالات متحده و اتباع آنها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند. تأسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و آمریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگ ترین داوری بین المللی معاصر گشود، به نحوی که می توان آن را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تأثیر اصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- امریکا -دکتر همایون مافی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر همایون مافی, تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران, آمریکا, دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا, بیانیه های الجزایر, ماهیت دیوان داوری دعاوی ایران, امریکا

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه نویسنده مقاله

استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی 1289)، پیش بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و نیز در این قانون همواره استفاده از این شیوه مورد توجه قانونگذار بوده است. نگاهی به روند تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین مربوط به داوری انجام شده است، بخوبی نشان می دهد که توسعه و تثبیت نهاد داوری و تکمیل مقررات آن و اصلاح قوانین قبلی به منظور رفع ابهامات و ایرادات آنها، مورد اهتمام قانونگذار بوده است.

تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران: دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی- دکتر گودرز افتخار جهرمی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر گودرز افتخار جهرمی, تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران دستاورد آ, نهاد داوری, حوزه داوری بین المللی, صدور دستور موقت توسط دیوان داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم فروردین 1391

مقدمه نویسنده مقاله

بررسی تاریخ تجارت این موضوع را روشن می سازد که در نزد اقوام و ملل باستانی، تجار ارزش و احترامی را که در دنیای امروز ما دارند، حائز نبوده، بر عکس اشخاصی که در خدمت حاکمان بودند و یا به کشاورزی اشتغال داشتند و یا سرداران و جنگجویان و نظامیان دارای احترام خاص بوده و اینان تجار را حقیر می شمردند. از این رو در مصر و روم قدیم حرفه پست تجارت را به بیگانگان همچون کلدانیها و یا رومیان به یهودیان واگذار می کردند. لذا در حقوق باستانی مصر و رومیها اثری ازقواعد و مقررات تجاری نمی توان یافت. تنها اسناد باقیمانده از آن زمان در خصوص تجارت فقط مربوط به تجارت دریایی است که بین شهرهای اطراف مدیترانه انجام می گرفته است.

اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، بخش نخست- محمود محمدزاده   دانلود


برچسب‌ها: اجرای احکام داوری تجاری بین المللی, محمود محمدزاده, آرای داوری, آرای داوری تجاری, کنوانسیون نیویورک 1958

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه چهاردهم فروردین 1391

اشاره نویسنده مقاله

مراکز داوری، نهادهای معتبری در سطح جهان هستند که با هدف حل و فصل اختلافات تجاری، از اهمیت و ارزش حقوقی والایی در سطح مبادلات بین کشورها برخوردار هستند و ضرورت وجودشان تا حدی است که در غالب توافقنامه های تجاری بین المللی، ماده یا تبصره ای ویژه در خصوص مراجع حقوقی داوری مورد وثوق دوجانبه، لزوماً قید می گردد.

متأسفانه تا پیش از ارائه لایحه اخیر دولت به مجلس تحت عنوان «داوری تجاری بین المللی» به این امر بسیار مهم، توجه بایسته ای نشده بود و این در شرایطی است که از سوی دیگر طرفهای خارجی تجاری جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری، مشارکت و معاملات، با اشاره مستقیم و صریح بر آن تأکید دارند و از سویی با عنایت به ضرورت گسترش هرچه بیشتر مناسبات تجاری با کشورهای عضو «اکو» و «اوپک» در روند شکل گیری طرح خصوصی سازی تجاری، برای حل اختلافات احتمالی، لزوم وجود آن را بعنوان یک قانون، تصریح می نماید.

در مطالعه حاضر، توافقنامه داوری در لایحه داوری تجاری بین المللی ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. امید است این سلسله مباحث بتواند در شکل گیری بهینه قانون مذکور مفید و موثر افتد.

تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی- منصور جعفریان   دانلود بخش اول   بخش دوم   بخش سوم   بخش چهارم   بخش پنجم


برچسب‌ها: تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی, منصور جعفریان, قانون داوری تجاری بین المللی, قانون داوری تجاری بین المللی ایران, داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه چهاردهم فروردین 1391

چکیده نویسنده مقاله

این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضیق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ  بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی و راه حل جایگزین ارائه شده از سوی برخی پژوهشگران نیز مطرح و سرانجام ارزیابی نهایی به عمل آمده است.

نظریه حقوق فراملی بازرگانی- دکتر لعیا جنیدی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر لعیا جنیدی, نظریه حقوق فراملی بازرگانی, لکس مرکاتوریا, منابع حقوق فراملی بازرگانی, حقوق بازرگانان

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

وقتی قرارداد تجاری بین المللی منعقد می شود پیدایش اختلاف حتمی است و برای حل آن به صورت سهل و سریع، طرفین این قراردادها بهتر است پیش از پیدایش اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد، خودشان به حل اختلاف کمک نمایند. دو مرجع مهم در این مورد «دادگاه» و «داوری» است. در پاسخ به اینکه صلاحیت دادگاه و داوری کدام اصل و کدام فرع است سه نظریه «صلاحیت انحصاری دادگاه»، «صلاحیت انحصاری داوری در شرایط خاص» و«صلاحیت نسبی دادگاه و داوری» پیدا شده که امروزه اصولاً نظر سوم طرفداران بیشتری دارد. در اینکه کدام یک از دو روش فوق الاشاره نفع طرفین قرارداد بین المللی را بیشتر در بر دارد نیاز به بررسی و احصای امتیازات و نیز معایب هریک از آن دو در برابر دیگری دارد که تحقیق حاضر این امر را جهت مشخص کردن تکلیف موضوع بر عهده گرفته و با رعایت اختصار یافته های مطالعه را همراه با پیشنهادات تقدیم می دارد.

مقایسه جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین المللی- دکتر مصطفی سروی مقدم   دانلود


برچسب‌ها: مقایسه جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری, دکتر مصطفی سروی مقدم, مرجع انحصاری حل اختلاف, صلاحیت رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی, صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به اختلافات تجاری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه دهم فروردین 1391

چکیده نویسنده مقاله

این امر که هیچ دولتی نمی تولند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چند جانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسئولیت بین المللی آنها فراهم میگردد. قواعد عام مسئولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید و به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سرباز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارت و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیاندیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان دیده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولاً از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقض صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولاً به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

ضمانت اجرای آراء داوری بین المللی- دکتر مرتضی زهرایی    دانلود بخش 1   بخش 2   بخش 3


برچسب‌ها: دکتر مرتضی زهرایی, ضمانت اجرای آراء داوری بین المللی, ضمانت اجرای آرای داوری تجاری بین المللی, موانع اجرای آرای داوری بین المللی, مسئولیت دولتها در اجرای آرای داوری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

اشاره نویسنده مقاله

متن این مقاله به زبان انگلیسی به قلم مولف در جلد 15 شماره 2 (ژوئن 1998) صفحات 5 تا 35 مجله داوری بین المللی (Journal of International Arbitration) منتشر گردیده است. برگردان اولیه این مقاله را از انگلیسی به فارسی، سرکار خانم پروین محمدی دینانی به عهده داشته اند. لازم به توضیح است که با توجه به تهیه این مقاله به زبان انگلیسی، تاریخها، علائم و اختصارات به لاتین آمده است و سرآغاز مقاله حاوی بعضی توضیحات مقدماتی جهت اطلاع خواننده غیر ایرانی است که عیناً حفظ شده است.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال- دکتر سید جمال سیفی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر سید جمال سیفی, قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون ن, قانون نمونه انسیترال, قانون داوری تجاری بین المللی ایران, اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه دهم فروردین 1391

چکیده نویسنده مقاله

داوری سازمانی پدیده ای ضروری برای مدیریت داوری است و حسب اینکه از آئینی مناسب و مدیریتی سالم برخوردار باشد، می تواند در حل و فصل اختلافات تجاری نقش موثری ایفا کند. داوری سازمانی اصولاً در چارچوبی خصوصی و با ماهیتی قراردادی فعالیت می کند که در آن سازمان داوری، داور و اطراف دعوی در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند.

شکوفایی سازمانهای داوری در سراسر حهان دلیل اهمیت داوری سازمانی است. ویژگیهای داوری سازمانی را باید در کمک کارشناسانه به سازماندهی داوری و جریان منظم آن دانست، که در اموری مانند انتخاب داور در فرجه مناسب، احراز شرایط فردی داور، اعمال مقررات تکمیلی در موارد سکوت، رسیدگی به جرح داور، اجتناب از مراجعه به دادگاه و تثبیت هزینه های داوری به سهولت انجام می شود. تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، طلیعه خوبی است، امید است با تدوین دیگر جزئیات و ضوابط شاهد شکوفایی مرکز داوری به عنوان مرکزی سالم، آگاه و مدیر باشم.

اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین المللی- دکتر سید جمال سیفی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر سید جمال سیفی, اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین المللی, داوری سازمانی, مرکز داوری اتاق ایران, داوری نهادی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود. این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری، موجب طرح این سئوال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را موثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که بر اساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می کند، رأیی باطل و بی اثری صادر کرده است. به خاطر رفع چنین اشکالی در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است. موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه ای است که حقوق ایران در این اصل پیش گرفته است.

مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی- دکتر ربیعا اسکینی  
دانلود


برچسب‌ها: دکتر ربیعا اسکینی, اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی, بطلان شرط داوری, بطلان قرارداد داوری, استقلال شرط داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه دهم فروردین 1391
 

چکیده نویسنده مقاله

با توجه به امتیازات و ویژگیهای داوری، قاضی طبیعی در حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری اعم از داخلی یا بین المللی، داوری است. وقتی از امتیازات داوری از قبیل سرعت، کارآیی، محرمانه بودن جریان رسیدگی و هزینه ها سخن به میان می آید اغلب منظور داوری به عنوان یک اسلوب حل و فصل دعوی است. اما داوری، در مرحله اجرای رأی داوری نیز دارای امتیازاتی است که کمتر به آن توجه شده است. مهم ترین امتیاز داوری از حیث اجرای رأی، آن است که چون طرفین با تراضی به داوری مراجعه می کنند، رأی داوری را می پذیرند و به صورت اختیاری اجرا می کنند. با این همه، در صورتی که محکوم علیه رأی را طوعاً اجرا نکند، امکان اجرای اجباری رأی به موجب قانون فراهم است. به این معنی که به همان اندازه که در قانون در جهت حمایت از حقوق محکوم له، از اجرای رأی داوری حمایت می کند، در مقام حفظ حقوق محکوم علیه، از اجرای رأی داوری مخدوش جلوگیری می کند. مقررات و ضمانت اجراهای قانونی که در مورد اجرای اجباری رأی داوری وجود دارد، روی هم رفته نظام متعادل و متوازنی در زمینه اجرای آرای داوری ایجاد نموده است. مهم ترین امتیاز داوری در مرحله اجرای رأی، وجود همین نظام متعادل و متوازن است.

 امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری- دکتر محسن محبی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر محسن محبی, امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری, اجرای رأی داور, اجرای آرای داوری تجاری بین المللی, مقالات داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

 مقدمه نویسنده مقاله

امروزه به سبب گسترش تجارت و روابط بین المللی، موضوع اجرای احکام خارجی نسبت به دوران گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است، مضافاً اینکه احکام خارجی بلااجرا موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده فراوانی در حقوق بین الملل خصوصی می شوند. با توجه به لزوم اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران علیه اتباع خارجی و یا علیه ایرانیانی که در حوزه صلاحیت قضائی کشورهای خارجی بسر می برند و دارای اموالی در کشورهای مذکور می باشند، بخصوص در سالهای اخیر، موضوع آگاهی از چگونگی اجرای احکام خارجی در کشورهای مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار شده است، بویژه در مواردی که محکوم له این قبیل احکام، دستگاههای دولتی ایران باشند.

قبل از هرگونه اقدام در مقام اجرای یک حکم خارجی، می بایست امکان یا عدم امکان انجام این امر، برای محکوم له روشن گردد و در صورتیکه امکان اجرای آن وجود داشته باشد، باید بررسی شود که چگونه و بر طبق چه شرایطی این موضوع تحقق می پذیرد. هدف این مقاله پاسخگوئی اجمالی به سوالاتی است که در رابطه با اجرای احکام صادره از محاکم ایران و یا محاکم هر کشور خارجی دیگر، در انگلستان و از نقطه نظر کامن لو پیش می آید. این مقاله در دو قسمت تنظیم شده است: پس از تعریف پاره ای اصطلاحات که در مباحث بعدی مورد اشاره و ارجاع قرار می گیرد، در قسمت اول روشها و شرایط اجرای احکام خارجی در انگلستان مورد بحث قرار گرفته است و در قسمت دوم از دفاعیاتی که محکوم علیه حکم خارجی بر اساس ضوابط حقوق انگلیس، می تواند در پاسخ به درخواست اجرای حکم و نزد محکمه انگلیسی رسیدگی کننده به این درخواست، اقامه و عنوان کند، گفتگو بعمل آمده است. ضمن اینکه امید است این مقاله مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد، نگارنده خود را از راهنمائی و ارشاد اساتید محترم و صاحبنظران گرامی بی نیاز نمی داند.

اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لو- محمدحسن بردبار   دانلود

 


برچسب‌ها: اجرای احکام مدنی خارجی, محمدحسن بردبار, اجرای احکام خارجی در انگلستان, اجرای حکم خارجی در کامن لو, محکوم علیه حکم دادگاه خارجی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : سه شنبه هشتم فروردین 1391
 

چکیده نویسنده مقاله

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رآی داوری، و همچنین مشخص شدن قانون متبوع داوری، از مهم ترین آثار تابعیت رأی داوری هستند.

تابعیت رأی داور- دکتر علیرضا ایرانشاهی   دانلود


برچسب‌ها: تابعیت رأی داور, دکتر علیرضا ایرانشاهی, مقر داوری, قانون شکلی حاکم بر داوری, معیار تابعیت رأی داور

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

در طول بیست سال گذشته، نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگری مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بین المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی به تصویب آنسیترال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح می گردد. سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. در نهایت متن پیش نویس تحت عنوان «قانون سازش تجاری ایران» که بر اساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است، پیشنهاد می گردد.

بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین المللی- دکتر عبدالحسین شیروی   دانلود

 


برچسب‌ها: دکتر عبدالحسین شیروی, بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین, قانون سازش تجاری ایران, میانجیگری, روش های جایگزین حل و فصل اختلافات

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه سوم فروردین 1391
ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنون مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیج دولت یا حاکمیت، مهمترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آرای داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، شناسایی شده و اجرا می گردند. در حقوق ایران اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی از موانع اجرای آرای داوری مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوریهای تجاری بین المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می رسد.

قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران- دکتر علی انصاری   دانلود


برچسب‌ها: دکتر علی انصاری, حجت مبین, قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن, لکس مرکاتوریا, Lex Mercatoria

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390
 

چکیده نویسنده مقاله

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس، بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است. پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رأی داور خارجی، شرایط و موانع اجرای رأی و نیز عملکرد قواعد عام و خاص تعارض معاهدات در چارچوب این پیمان پرداخته است. مقاله هر دو جنبه نظری و کاربردی موضوع را مد نظر قرار داده است.

کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن- دکتر لعیا جنیدی   دانلود     


برچسب‌ها: لعیا جنیدی, کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن, پیمان نیویورک, قواعد حاکم بر تعارض معاهدات, تعارض معاهدات

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می طلبد. مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری حاوی تمهیدات لازم جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری بوده و از سرعت کافی در روند جریان رسیدگی برخوردار است. در این مقاله، ویزگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تبیین و در مقایسه با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران ضرورت استفاده از مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص می شود.

ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی- دکتر محمد عیسی تفرشی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر محمد عیسی تفرشی, مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری, WIPO, قانون داوری تجارت بین المللی, تجارت الکترونیکی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

مقدمه نویسنده مقاله

ماده ۹۶۸ قانون مدنی که از زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ وارد سیستم حقوقی ما گردیده است به عنوان تنها قاعده حل تعارض مربوط به تعهدات قراردادی محسوب می شود. از جهت استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها در خصوص تعیین قانون حاکم نص ماده به گونه ای است که دو تفسیر مختلف را جذب می نماید یکی اینکه این ماده استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها را کلاً پذیرفته است، دیگر آنکه این ماده فقط برای طرفین قراردادها که خارجی باشند و نه برای ایرانیها، حتی اگر طرف قرارداد خارجی باشد، این استقلال و آزادی را به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۲۷ آن نیز با عنوان قانون حاکم در خصوص قاعده حل تعارض مربوط به قراردادهاست (قراردادهایی که اختلاف مربوط بدان به داوری ارجاع می شود). این ماده به وضوح و بدون هیچ ابهامی استقلال یا آزادی اراده طرفین قراردادها را به رسمیت می شناسد. به علاوه این ماده متضمن مسائلی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی می باشد که با نیازهای جدید تجارت بین الملل بیشتر تطبیق می نماید تا ماده ۹۶۸ قانون مدنی که بعضی از آن موضوعات را یا به صورت سنتی مطرح می کند یا به طور کلی در بر ندارد.

ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران- دکتر حمیدرضا نیکبخت   دانلود


برچسب‌ها: دکتر حمیدرضا نیکبخت, ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی, ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بی, قاعده حل تعارض تعهدات قراردادی, قانون حاکم

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390
 

چکیده نویسنده مقاله

دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاههای دولتی در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، ارباب تجارت بین الملل به شیوه های دیگر حل و فصل اختلاف، بویژه، داوریهای تجاری بین ارجاع المللی روی آورده اند. قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رأی داوری و شرایط داور (قاضی تحکیم) در فرق پنجگانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی و به تبع، قانون داوری جدید، در حقوق اسلام ترسیم گردد.

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی- دکتر لعیا جنیدی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر لعیا جنیدی, قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی, داوری اسلامی, مقالات دکتر لعیا جنیدی, مقالات داوری تجاری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390
 

مقدمه نویسنده مقاله

هر اندازه که مراجعه به داوری در روابط تجاری داخلی به نسبت مراجعه به دادگستری محدود است، استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهائی که دارای عنصر خارجی است، مورد توجه بسیار قرار دارد. علت اصی این امر هرچه که باشد- سرعت در رسیدگی، عدم اعتماد طرفین به دادگاههای داخلی یکدیگر، میل جامعه بین المللی خریداران و فروشندگان به دادگاههای اختصاصی- واقعیت این است که امروزه کمتر قرارداد تجاری بین المللی پیدا می شود که در آن مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین اشاره نشده باشد. بیهوده نیست که علاوه بر اتاق بازرگانی بین المللی که مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه ای تحت عنوان مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی نموده است، دولتهای مختلف و بویژه سازمانهای بین المللی برخاسته از بطن آنها کنوانسیون های متعددی در قرن اخیر به این تأسیس مهم حقوقی اختصاص داده اند.

تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی- دکتر ربیعا اسکینی   دانلود 


برچسب‌ها: دکتر ربیعا اسکینی, تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی, داوری تجاری بین المللی, تعارض معاهدات, وب سایت شخصی فرهاد فرهنگی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

مقدمه نویسنده مقاله

یکی از ویژگیهای قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است. در واقع تا اوائل قرن اخیر، دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند. این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت ها، از اوائل این قرن و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیماً یا بوسیله سازمان ها و شرکت هایی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده اند، بدون توجه به ساختار سیاسی شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگانان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می شود بلکه به طور روز افزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته اند. سازمان ها و شرکت های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت ها بکار گرفته می شوند، تقریباً در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند. این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه گیر، کلیه کشورها را شامل می شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می کند.

اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی- دکتر ربیعا اسکینی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر ربیعا اسکینی, اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داور, شرکت های دولتی, داوری تجاری بین المللی, دخالت دولتها در تجارت بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390
 

چکیده نویسنده مقاله

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد. لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رأی داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رأی داور باید مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رأی صادر شد داور فارغ می شود و رأی او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رأی داور) داریم.

رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی- دکتر حسین خزاعی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر حسین خزاعی, رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی, داوری تجاری بین المللی, مقالات داوری تجاری بین المللی, سایت داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاههای دادگستر ی علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقیده است. مقاله حاضر در نظر دارد این دو خصیصه داوری را مشخص نماید.

خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی- دکتر حسین خزاعی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر حسین خزاعی, خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و ب, خصوصی و محرمانه بودن داوری, داوری بازرگانی خارجی, مقالات داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهمترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تأثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را به وجود آورده و از سوی دیگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهادهای دادرسی خصوصی، مخصوصاً داوری تجاری بین المللی شده است. این مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار می دهد.

حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی- دکتر محمود باقری   دانلود


برچسب‌ها: دکتر محمود باقری, صلاحیت قضایی بین المللی, جایگاه داوری تجاری بین المللی, حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین ال, مقالات داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
 

چکیده نویسنده مقاله

ممکن شدن انجام تمام یا قسمتی از چرخه تجارت( تبلیغ، دعوت به معامله، سفارش، ایجاب، قبول، تحویل و دریافت) به شیوه الکترونیکی، در مورد بسیاری از کالاها، تفکر حل و فصل اختلافات به همان شیوه را تقویت کرده است. داوری آن لاین تنها یکی از راه هایی است که اندیشیده شده و عملی گشته است. بنابراین امکان قضاوت یا میانجیگری آن لاین منتفی نمی باشد. در این مقاله، با تأکید بر اعتبار داوری آن لاین، به رغم پاره ای از مشکلات تحلیلی و اجرایی آن، به بررسی ماهیت، مزایا، معایب، خلاءها و سایر مسائل حقوقی راجع به آن خواهیم پرداخت. دو رویکرد ضرورت صدور آرای قابل اجرا و شمول کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک بر آرای صادره در داوری آن لاین در سراسر مقاله ما را همراهی می کند.

جنبه های حقوقی داوری آن لاین- مصطفی السان  دانلود


برچسب‌ها: مصطفی السان, جنبه های حقوقی داوری آنلاین, آیین داوری, کنوانسیون 1958 نیویورک, اجرای رأی داوری و قانون حاکم

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رأی داور و ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رأی، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشأ آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رأی داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های کاهش نسبی آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.

دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رأی داور در داوری های بین المللی- دکتر لعیا جنیدی   دانلود


برچسب‌ها: لعیا جنیدی, تابعیت رأی داور, معیار جغرافیایی یا محل صدور, معیار آیین دادرسی, دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رأی داور در داوری های ب

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
 

چکیده نویسنده مقاله

با توجه به اینکه تقریباً همه نظامهای حقوقی در قوانین آیین دادرسی با قوانین مستقل مربوط به داوری موارد و مبنای مشخصی را برای دخالت دادگاههای دولتی در جریان داوری در نظر گرفته اند، تردیدها و به تبع انتقاداتی در مورد استقلال این شیوه شبه قضایی حل اختلاف یعنی داوری و نیز میزان تأثیر و توفیق آن مطرح شده است. در این مقاله نویسنده تلاش نموده است که از یک سو موارد دخالت مساعدتی دادگاههای مدنی در امر داوری را از موارد دخالت نظارتی تفکیک، و از سوی دیگر محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی توسط دادگاهها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری- دکتر لعیا جنیدی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر لعیا جنیدی, دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری, داوری در قانون آیین دادرسی مدنی, نظارت دادگاه بر داوری, قانون نمونه آنسیترال

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
 

چکیده نویسنده مقاله

یکی از بحث انگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر مسأله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و یا اصطلاحی جامع تر در کشور مبدأ، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فراسرزمینی ابطال رأی توسط دادگاه صلاحیتدار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاههای فرانسوی در خصوص اجرای رأی داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی. تی. پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاههای کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.

مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده- دکتر لعیا جنیدی   دانلود


برچسب‌ها: لعیا جنیدی, رأی داوری ابطال شده, اثر سرزمینی, اثر فرا سرزمینی, مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390

 

چکیده نویسنده مقاله

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشند، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی- دکتر حسین خزاعی   دانلود 


برچسب‌ها: دکتر حسین خزاعی, قانون داوری تجاری بین المللی, شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی, شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی, داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
 

مقدمه نویسنده مقاله

بحث شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی، از لحاظ تئوری و عملی می باشد بسیار گسترده است که در اینجا سعی می شود در حد مختصر و کلی، مطالبی تقدیم شود.

شناسایی و اجرای آرای داوری های تجاری خارجی در ایران- دکتر علی محمد مکرمی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر علی محمد مکرمی, شناسایی و اجرای آرای داوری های تجاری خارجی در ایرا, داوری تجاری خارجی, کنوانسیون 1958 نیویورک, داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

چکیده نویسنده مقاله

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376) شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات، تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود. سعی ما در این نوشتار، ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این مقاله بیان می شود که قرارداد داوری باید چه شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران- دکتر عبدالحسین شیروی   دانلود


برچسب‌ها: دکنر عبدالحسین شیروی, تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری ب, قانون داوری تجاری بین المللی ایران, قانون نمونه آنسیترال در داوری, شناسایی و اجرای رأی داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

    

 مقدمه نویسنده مقاله

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده( دیوان داوری) که به موجب بیانه های الجزایر مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ بوجود آمده است، در ۱۰ تیر ماه ۱۳۶۰ اولین جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانه های الجزایر به ویژه بیانه حل و فصل دعاوی و مقررات آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند. با اینحال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدانان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، بجز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.

ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل- دکتر محسن محبی   دانلود 

                                                     


برچسب‌ها: دکتر محسن محبی, ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران وایالات متحده, قواعد داوری آنسیترال, بیانه های الجزایر, وبلاگ فرهاد فرهنگی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

پیج رنک

آرایش