داوری تجاری بین المللی
وبلاگی دانشجویی برای تبادل دانسته ها

 
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

دانشگاه تهران

مجتمع آموزش عالی قم

پایان نامه دوره فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی- زمستان ۱۳۷۷

نگارش: مرضیه هاشم نژاد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر نجاد علی الماسی

استاد داور: جناب آقای دکتر محمد علی مهدوی ثابت

داوری در حقوق ایران (داخلی- بین المللی)   دانلود


برچسب‌ها: داوری در حقوق ایران داخلی و بین المللی, مرضیه هاشم نژاد, دکتر ربیعا اسکینی, دکتر نجاد علی الماسی, دکتر محمد علی مهدوی ثابت

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- پاییز ۱۳۷۷

نگارش: سید محمد اسدی نژاد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید حسین صفایی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی

داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه داوری آنسیترال   دانلود


برچسب‌ها: داوری در حقوق ایران و مقایسه ان با قانون نمونه داو, سید محمد اسدی نژاد, دکتر سید حسین صفایی, دکتر ربیعا اسکینی, داوری در حقوق ایران

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391

دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه قم، گرایش حقوق خصوصی- زمستان 1383

نگارنده: اسلام محمدزاده

استاد راهنما: دکتر ربیعا اسکینی

استاد مشاور: دکتر مصطفی فضائلی

اعمال قوانین فراملی و محدودیتهای آن در داوری تجاری   دانلود


برچسب‌ها: اعمال قوانین فراملی و محدودیتهای آن در داوری تجاری, دکتر ربیعا اسکینی, دکتر مصطفی فضائلی, اسلام محمدزاده, منابع تحقیق داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

مقدمه مترجم مقاله

این یک واقعیت است که کشور فرانسه، به نحو نسبتاً وسیعی، آثار تصمیماتی را که به نام او صادر نشده اند، در سرزمین خود می پذیرد. این اقدام فرانسه البته و قبل از هر چیز مطابق کنوانسیونهای بین المللی عدیده ای صورت می گیرد که کشور مزبور با کشورهای بسیار گوناگون منعقد نموده و مهمترین آنها در عمل کنوانسیون بروکسل مورخ 27 سپتامبر 1968 است.

  تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه
- آندره هووه ترجمه دکتر ربیعا اسکینی   دانلود

 


برچسب‌ها: آندره هووه, دکتر ربیعا اسکینی, شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری در فرانسه, حقوق بین الملل خصوصی قرانسه, مقالات ترجمه شده در داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

چکیده نویسنده مقاله

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود. این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری، موجب طرح این سئوال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را موثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که بر اساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می کند، رأیی باطل و بی اثری صادر کرده است. به خاطر رفع چنین اشکالی در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است. موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه ای است که حقوق ایران در این اصل پیش گرفته است.

مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی- دکتر ربیعا اسکینی  
دانلود


برچسب‌ها: دکتر ربیعا اسکینی, اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی, بطلان شرط داوری, بطلان قرارداد داوری, استقلال شرط داوری

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390
 

مقدمه نویسنده مقاله

هر اندازه که مراجعه به داوری در روابط تجاری داخلی به نسبت مراجعه به دادگستری محدود است، استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهائی که دارای عنصر خارجی است، مورد توجه بسیار قرار دارد. علت اصی این امر هرچه که باشد- سرعت در رسیدگی، عدم اعتماد طرفین به دادگاههای داخلی یکدیگر، میل جامعه بین المللی خریداران و فروشندگان به دادگاههای اختصاصی- واقعیت این است که امروزه کمتر قرارداد تجاری بین المللی پیدا می شود که در آن مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین اشاره نشده باشد. بیهوده نیست که علاوه بر اتاق بازرگانی بین المللی که مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه ای تحت عنوان مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی نموده است، دولتهای مختلف و بویژه سازمانهای بین المللی برخاسته از بطن آنها کنوانسیون های متعددی در قرن اخیر به این تأسیس مهم حقوقی اختصاص داده اند.

تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی- دکتر ربیعا اسکینی   دانلود 


برچسب‌ها: دکتر ربیعا اسکینی, تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی, داوری تجاری بین المللی, تعارض معاهدات, وب سایت شخصی فرهاد فرهنگی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی
 

مقدمه نویسنده مقاله

یکی از ویژگیهای قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است. در واقع تا اوائل قرن اخیر، دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند. این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت ها، از اوائل این قرن و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیماً یا بوسیله سازمان ها و شرکت هایی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده اند، بدون توجه به ساختار سیاسی شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگانان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می شود بلکه به طور روز افزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته اند. سازمان ها و شرکت های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت ها بکار گرفته می شوند، تقریباً در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند. این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه گیر، کلیه کشورها را شامل می شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می کند.

اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی- دکتر ربیعا اسکینی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر ربیعا اسکینی, اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داور, شرکت های دولتی, داوری تجاری بین المللی, دخالت دولتها در تجارت بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

پیج رنک

آرایش