داوری تجاری بین المللی
وبلاگی دانشجویی برای تبادل دانسته ها

اشاره نویسنده مقاله

متن این مقاله به زبان انگلیسی به قلم مولف در جلد 15 شماره 2 (ژوئن 1998) صفحات 5 تا 35 مجله داوری بین المللی (Journal of International Arbitration) منتشر گردیده است. برگردان اولیه این مقاله را از انگلیسی به فارسی، سرکار خانم پروین محمدی دینانی به عهده داشته اند. لازم به توضیح است که با توجه به تهیه این مقاله به زبان انگلیسی، تاریخها، علائم و اختصارات به لاتین آمده است و سرآغاز مقاله حاوی بعضی توضیحات مقدماتی جهت اطلاع خواننده غیر ایرانی است که عیناً حفظ شده است.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال- دکتر سید جمال سیفی   دانلود


برچسب‌ها: دکتر سید جمال سیفی, قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون ن, قانون نمونه انسیترال, قانون داوری تجاری بین المللی ایران, اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

ارسال توسط فرهاد فرهنگی

پیج رنک

آرایش